Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
1939-1945


w przygotowaniu

- 10 września 1939 - we wsi Drewnica ląduje awaryjnie i rozbija się PZL P.23B Karaś

- we wrześniu 1939 roku, we wsiach Ząbki i Drewnica stacjonował 12 pułk artylerii meklemburskiej ze Schwerina, który ostrzeliwał warszawską Pragę, podczas ataku piechoty Wermachtu na Warszawę. Dowódcą 12 pułku był pułkownik Korte, a dowódcą honorowym generał Wermachtu baron Werner von Fritsch.

- 1 maja 1942 - grupa wypadowa Gwardii Ludowej z Drewnicy ścięła 15 słupów telefonicznych przy torach kolejowych na odcinku między Ząbkami a Zielonką.

- 18 maja 1942 - grupa wypadowa Gwardii Ludowej z Drewnicy zniszczyła centralę telefoniczną na poczcie w Ząbkach.

- 6 listopada 1944 - we wsi Ząbki pod pociągiem towarowym nr 246 eksplodowała podłożona mina. Efektem akcji był zniszczony tor na długości 1,30 metra, oraz wstrzymanie ruchu kolejowego przez 9,5 godziny. Ofiar w ludziach nie było. Organizacja bojowa która przeprowadziła akcję - w trakcie ustalania.