Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
1990 - do dziś


w przygotowaniu

- 11 czerwca 2010 r. - Powstanie Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.

- 12 marca 2012 r. - Nadanie nazwy ulicy w Ząbkach imienia Heleny Flisowskiej.

- 1 sierpnia 2012 r. - Obchody Godziny "W" - Park Miejski, Pomnik Bohaterów Ząbek i Drewnicy.

- 1 września 2012 r. - Apel Poległych - Cmentarz Parafialny w Ząbkach, przy ul. Piłsudskiego.

- 11 listopada 2012 r. - Obchody Święta Niepodległości - Park Miejski, Pomnik Bohaterów Ząbek i Drewnicy.

- 28 czerwca 2014 r. - Otwarcie tunelu drogowego w ciągu ulic Orlej i Wojska Polskiego, pod torami kolejowymi.