Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
Armia Krajowa

II Wojna Światowa » Armia Krajowa

Ząbki przed II Wojną Światową administracyjnie należały do powiatu warszawskiego, który zajmował tereny wokół Miasta Stołecznego Warszawa. Na obszarze dawnego powiatu warszawskiego w styczniu 1941 roku utworzono VII Obwód ZWZ - Związku Walki Zbrojnej o kryptonimie "Obroża" (nazywany także początkowo "podmiejski", "Warszawa-Powiat" i "Koleba"). W pierwszej połowie 1940 roku, w ramach obwodu "Obroża" utworzono II Rejon "Celków" z siedzibą w Markach.


Obszar II Rejonu VII Obwodu "Obroża"