Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
Konkurs NARYSUJ TYTUSA

1990 - do dziś » Konkurs NARYSUJ TYTUSA

Aktualizacje:aktualizacja z 3 października 2013 r. - zaproszenie na wernisaż wystawy Papcia Chmiela.


Zaproszenie na wernisaż wystawy Papcia Chmiela w Ząbkach.
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury ul. Słowackiego 21
Czas: 5 października 2013, godz. 17:00
Kartka pocztowa wydana przez Urząd Miasta Ząbki, z okazji wystawy Papcia Chmiela w Ząbkach.
Autor rysunku: Henryk Jerzy Chmielewski (wszelkie prawa zastrzeżone).
Projekt pocztówki: Serwis internetowy www.HistoriaZabek.pl
aktualizacja z 2 października 2013 r. - ogłoszenie wyników konkursu.Podczas obrad w dniu 2 października Jury, ze względu na wyraźny podział osób składających prace, zmodyfikowało kategorie wiekowe. Aktualny podział to:
- Kategoria I - grupa wiekowa od 0 do 12 lat włącznie (Szkoła Podstawowa),
- Kategoria II - grupa wiekowa od 13 lat włącznie wzwyż (głównie Gimnazjum).
Dodatkowo, ze względu na przeważającą ilość prac złożonych w grupie z Kategorii I, jedna nagroda została przesunięta z Kategorii II do Kategorii I, tak żeby ilość nagród była proporcjonalna do ilości Uczestników. W efekcie przyznano cztery nagrody w Kategorii I, i dwie w Kategorii II.
Zgodnie z Regulaminem przyznano jedną nagrodę na podstawie głosowania uzytkowników portalu społecznościowego Facebook.
Dodatkowo Patron Medialny Konkursu - Moja Gazeta Regionalna, przyznał trzy Nagrody Specjalne.
Łącznie nagrodzono dziesięciu Uczestników.

NAGRODY OTRZYMUJĄ:

Kategoria I (0 - 12 lat)

 • Miejsce pierwsze: Jan Stolarski lat 12, Ząbki
 • Miejsce drugie: Patrycja Banaszek lat 10, Ząbki
 • Miejsce trzecie ex aequo (kolejnośc alfabetyczna):
  • Karolina Rykała lat 10, Ząbki
  • Mikołaj Zdun lat 12, Ząbki
Kategoria II (13 - 100 lat)
 • Miejsce pierwsze: Ewa Nowak lat 15, Kobyłka
 • Miejsce drugie: Weronika Walendziak lat 13, Ząbki
Głosowanie "Lubię to!" na Facebooku
 • Tomasz Nikoniuk lat 10, Ząbki
Nagrody Specjalne MGR równorzędne (kolejność alfabetyczna):
 • Martyna Dobrowolska lat 11, Ząbki
 • Łukasz Solak lat 6, Wołomin
 • Sławomir Stolarski lat 41, Ząbki
SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Nagrody zostaną wręczone w najbliższą sobotę 5 października 2013 r. o godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury (trybuna sportowa), podczas wernisażu wystawy prac Pana Henryka Jerzego Chmielewskiego.

Serdecznie dziękujemy sponsorom nagród (albumów i figurek):


aktualizacja z 13 sierpnia 2013 r. - ogłoszenie konkursu i regulaminu.W ZWIĄZKU Z 93 ROCZNICĄ BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
"NARYSUJ TYTUSA"
I SPOTKAJ OSOBIŚCIE PAPCIA CHMIELA!


W konkursie może wziąć udział KAŻDY mieszkaniec Powiatu Wołomińskiego, niezależnie od wieku! Wystarczy narysować, namalować, naszkicować, wykleić, etc. (technika dowolna) przygodę jaką przeżył Tytus w Ząbkach, podczas gdy udawał się pod Ossów walczyć z bolszewikami, a można wygrać album z imienną dedykacją od Papcia Chmiela, figurki Tytusa, Romka, A'Tomka i Papcia Chmiela firmy TISSOTOYS, oraz wspólną wystawę w MOK'u w Ząbkach zwycięskich prac i oryginalnych plansz Papcia Chmiela z albumu "Tytus, Romek i A'Tomek w Bitwie Warszawskiej 1920 r."!

Podczas otwarcia wystawy dnia 5 października 2013 r. o godz. 17:00,
planowana jest osobista obecnosć Papcia Chmiela!!!


Organizatorzy konkursu: Współorganizatorzy: Patronat: Patronat medialny: Sponsorzy:


REGULAMIN KONKURSU "NARYSUJ TYTUSA"

 1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach, oraz Serwis Internetowy HistoriaZabek.pl we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ząbkach.

 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Regulamin Konkursu dostępny jest w Bibliotece w Ząbkach przy ulicy Orlej 6 lok. 75, na stronie internetowej biblioteki www.mbpzabki.pl, na profilu Biblioteki na Facebooku www.facebook.com/bibliotekazabki, oraz na stronie serwisu internetowego www.HistoriaZabek.pl.

 4. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Ząbki.

 5. Patronat Medialny nad konkursem objęła Moja Gazeta Regionalna.

 6. Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, zamieszkała w Powiecie Wołomińskim.

 7. W przypadku wykorzystania w pracy zdjęcia z wizerunkiem dziecka/dzieci, Uczestnik zgłaszając pracę na Konkurs oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem dziecka/dzieci zaprezentowanego/zaprezentowanych na zgłoszonej pracy.

 8. W przypadku wykorzystania w pracy zdjęcia z wizerunkami osób dorosłych, Uczestnik zgłaszając pracę na Konkurs oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby/osób zaprezentowanej/zaprezentowanych na zgłoszonej pracy.

 9. Celem Konkursu jest wybranie przez użytkowników portalu społecznościowego Facebook jednej pracy, oraz przez komisję Organizatora najciekawszych ośmiu prac plastycznych przedstawiających bohaterów komiksów Henryka Jerzego Chmielewskiego – Tytus, Romek i A’Tomek, w dowolnej scenerii / sytuacji / kompozycji, związanej z przemarszem Tytusa z Warszawy do Ossowa przez Ząbki, podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Inaczej mówiąc: Należy narysować, namalować, wykleić, etc. przygodę jaką przeżył Tytus w Ząbkach w 1920 r.

 10. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace wykonanie własnoręcznie przez uczestników, metodą manualną, przy pomocy dowolnych środków artystycznych.

 11. Prace wykonane przy pomocy programów komputerowych oraz wydrukowane na drukarce nie będą przyjmowane do Konkursu.

 12. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie trzy prace.

 13. Prace konkursowe można składać osobiście lub nadsyłać pocztą do 30 września 2013 r. do godziny 18:00, na adres Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach, ul. Orla 6 lok. 75, 05-091 Ząbki, z dopiskiem Konkurs "Narysuj Tytusa". Do zgłoszenia powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko zgłaszającego, adres zamieszkania zgłaszającego, telefon kontaktowy zgłaszającego, klauzula „Zapoznałem się z treścią i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu”, oraz opcjonalnie tytuł pracy.

 14. Dla prac dostarczanych drogą pocztową, liczy się termin dostarczenia przesyłki do Biblioteki, czyli maksymalnie 30 września 2013 r., do godz. 18:00.

 15. Każda praca powinna zostać oznaczona jedną z dwóch kategorii:

  1. praca dziecka do lat 15-tu,

  2. praca osoby powyżej 15-go roku życia.

 16. Prace konkursowe będą publikowane na bieżąco w Albumie „NARYSUJ TYTUSA” na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, oraz na stronie www.HistoriaZabek.pl.

 17. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika, na opublikowanie pracy w Albumie „NARYSUJ TYTUSA” na profilach Organizatorów na portalu Facebook, na stronach internetowych Organizatorów i Współorganizatora, na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki, w gazecie samorządowej Miasta Ząbki "Co Słychać?", w gazecie Patrona Medialnego "Moja Gazeta Regionalna", na stronach internetowych i profilach na facebooku sponsorów, oraz przyjmuje do wiadomości, że stanie się ono przez to publicznie dostępnie dla nieograniczonego i nieokreślonego kręgu osób.

 18. Prace konkursowe w Albumie „NARYSUJ TYTUSA” będą oznaczone imieniem, nazwiskiem i wiekiem uczestnika, oraz indywidualnym numerem zgłoszenia.

 19. Prace będą oceniane przez użytkowników portalu społecznościowego Facebook, za pomocą klawisza „Lubię to”, oraz przez Komisję Organizatora.

 20. Kryteria oceny użytkowników portalu społecznościowego Facebook są subiektywne i niezależne od Organizatora.

 21. Kryteria oceny Komisji obejmują:

  1. stopień nawiązywania treści pracy do tematu konkursu,
  2. oryginalność pomysłu,
  3. oryginalność kompozycji,
  4. oryginalność realizacji – wykorzystanych środków artystycznych,
  5. subiektywnie szacowany stopień wkładu własnego / zaangażowania autora w wykonanie pracy,

  6. inne subiektywne kryteria takie jak np. ogólna atrakcyjność pracy.

 22. Każdy użytkownik portalu społecznościowego Facebook może oddać swój głos na dowolną ilość prac konkursowych.

 23. Dane adresowe uczestników zgłaszających zdjęcia na konkurs dostępne są wyłącznie Organizatorowi konkursu.

 24. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia niniejszego Konkursu, i nie będą wykorzystywane przez Organizatora lub realizatorów dla innych celów związanych z prowadzoną przez te podmioty działalnością.

 25. Konkurs trwa od 13 sierpnia 2013 r., w następujących etapach:

  1. 30 września 2013 r. godz. 18:00 - termin składania/nadsyłania prac konkursowych przez Uczestników,

  2. 2 października 2013 r. godz. 24:00 - termin głosowania na najlepszą pracę przez Użytkowników portalu społecznościowego Facebook,

  3. 3 października 2013 r. godz. 18:00 – ogłoszenie wyników konkursu.

  4. 5 października 2013 r. godz. 17:00 – wręczenie nagród, połączone z otwarciem Wystawy Oryginalnych Plansz autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego, oraz nagrodzonych prac konkursowych, w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach

 26. W skład jury będą wchodzić przedstawieciele Organizatorów, Współorganizatora, Patronów oraz Sponsorów.

 27. W przypadku gdy uczestnik konkursu będzie związany w jakikolwiek sposób z członkiem jury Organizatora (np. więzy rodzinne lub zawodowe), dany członek jury nie może oddać swojego głosu na pracę zgłoszoną przez tego uczestnika. Głos oddany przez członka jury na pracę uczestnika z którym jest w jakikolwiek sposób związany, będzie uznany za nieważny.

 28. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, bądź udowodnienia tzw. kupowania głosów „Lubię to” przez Uczestnika, Organizatorowi przysługuje prawo usunięcia wszystkich prac zgłoszonych przez Uczestnika na konkurs „NARYSUJ TYTUSA” i nie uwzględniania ich podczas wyboru zwycięskiej pracy.


 29. NAGRODY:

 30. Autorzy prac z pierwszego miejsca w obydwu kategoriach wiekowych, otrzymają nagrodę główną w postaci albumy "Tytus, Romek i A'Tomek w Bitwie Warszawskiej 1920 r." z imienną dedykacją od Pana Henryka Jerzego Chmielewskiego, oraz kompletu figurek (cztery sztuki) Tytusa, Romka, A'Tomka i Papcia Chmiela produkcji firmy TISSOTOYS.

 31. Autorzy prac z drugiego i trzeciego miejsca w obydwu kategoriach wiekowych, otrzymają nagrodę w postaci albumy "Tytus, Romek i A'Tomek w Bitwie Warszawskiej 1920 r." z imienną dedykacją od Pana Henryka Jerzego Chmielewskiego.

 32. Autorzy prac z czwartego miejsca w obydwu kategoriach wiekowych, otrzymają nagrodę w postaci kompletu figurek (cztery sztuki) Tytusa, Romka, A'Tomka i Papcia Chmiela produkcji firmy TISSOTOYS.

 33. Autor pracy wybranej przez Użytkowników portalu społecznościowego Facebook, otrzyma nagrodę w postaci kompletu figurek (cztery sztuki) Tytusa, Romka, A'Tomka i Papcia Chmiela, produkcji firmy TISSOTOYS.

 34. Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

 35. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 3 października 2013 r. o godzinie 18:00, na łamach portalu społecznościowego Facebook, oraz na stronach WWW Organizatorów, a następnie w prasie lokalnej.

 36. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom 5 października 2013 r. o godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach.

 37. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator, oraz sponsorzy: firma Prószyński i spółka, oraz firma TISSOTOYS.

 38. Prace zgłoszone na konkurs, zamieszczone w Albumie „NARYSUJ TYTUSA”, mogą zostać umieszone na stronie www.proszynski.pl oraz www.TISSOTOYS.eu.


 39. Postanowienia końcowe:

 40. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjmowania pracy zgłoszonej do konkursu, bądź jego późniejszego usunięcia z Albumu „NARYSUJ TYTUSA”, jeżeli praca będzie sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym, a także, jeżeli będzie zawierała treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, bądź wyznaniowym.

 41. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości nagrodzonych prac, na skutek np. zbyt małej ilości zgłoszeń, lub niskiej jakości zgłoszonych prac uniemożliwiającej wybranie prac wyróżniających się.

 42. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości nagrodzonych prac, na skutek wysokiej jakości prac i dużej ilości zgłoszeń, oraz uzyskania dodatkowych środków na nagrody.

 43. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów trwania konkursu, oraz terminu wręczenia nagród połączonego z otwarciem wystawy prac konkursowych i plansz Pana Henryka Jerzego Chmielewskiego.

 44. Organizator zastrzaga sobie prawo do eksponowania zwycięskich prac konkursowych na wystawach pokonkursowych w siedzibach Organizatorów, Współorganizatora, Patronów oraz Sponsorów.

 45. Organizator zastrzega, że obecność Henryka Jerzego Chmielewskiego podczas otwierania wystawy prac konkursowej i oryginalnych plansz z albumu "TRiA w Bitwie Warszawskiej 1920 r." nie jest gwarantowa i jest uzależniona od Jego stanu zdrowia.

 46. Organizator zastrzaga sobie prawo do zmiany / uzupełnienia treści niniejszego Regulaminu, o czym będzie informował na profilu portalu społecznościowego Facebook, oraz na stronach internetowych.

 47. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika - rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.