Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
O tym nie można zapomnieć

1990 - do dziś » O tym nie można zapomniećw trakcie opracowywania

W roku szkolnym 2013/2014 czworo nauczycieli i cztery zespoły uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach, wzięło udział w projekcie organizowanym przez Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej "Przystanek Historia" z Warszawy, pod nazwą "O tym nie można zapomnieć... - spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów".


Celem projektu IPN-u jest:

  • dostarczenie uczniom wiedzy na temat dwóch typów władzy totalitarnej – zbudowanej w Niemczech - opartej na nacjonaliźmie i rasizmie oraz powstałej w ZSRR - odwołującej się do komunizmu i pojęcia klasy,

  • zgromadzenie materiału notacyjnego, stanowiącego punkt wyjścia do refleksji na temat konsekwencji społecznych i psychologicznych ustroju totalitarnego.


Jedną z podstawowych metod edukacyjnych są przeprowadzane przez uczniów wywiady z kobietami, które przebywały w obozie Ravensbrück w czasie II Wojny Światowej.

Projekt ma pokazać, w jaki sposób odbierają i doświadczają świata kobiety, jakimi wartościami się kierują, w jaki sposób wojna wpłynęła na ich dalsze losy.


Zespół 1

Opiekunowie grupy:
- Magdalena Wideńska Drapała
- Agnieszka Pracz

Skład grupy zwiadowców historii:
- Jakub Akonom
- Bartłomiej Matusik
- Jakub Sitkiewicz
- Patryk Tyl

Wywiad przeprowadzony 22 kwietnia 2014 r. z Panią Leokadią Kaczorowską.Prezentacja zebranego materiału kolegom z klasy.