Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
Obrona Warszawy 1939

80 Pułk Piechoty WP » Obrona Warszawy 1939

w trakcie opracowywania, aktualizacja: 10.12.2013

12 i 13 września
Na obszarze przedmieść Pragi trwa regularna rozbudowa umocnień.

13 września
na podstawie meldunku sytuacyjnego nr 11 Dowództwa Obrony Warszawy, z godz. 18:00
Na obszarze Warszawy-Pragi trwają przygotowania do wpuszczenia w obręb miasta wycofującej się grupy gen. Zulaufa. Przemarsz zaplanowany jest osiami marszu z trzech kierunków, skierowanymi odpowiednio przez trzy mosty:

  • z kierunku Szosa Jabłonna, przez Henryków i Pelcowiznę, na most obok Cytadeli,
  • z kierunku drogi polnej z Nieporętu, przez Rembelszczyznę, Białołękę, Aleksandrów i Nowe Bródno, na most Kierbedzia,

  • z kierunku Szosy Radzymińskiej, przez Marki, na most Poniatowskiego.


Fragment mapy ilustrującej obronę Warszawy w dniach 24 - 27 września 1939 r.
W rejonie Zacisza (w okolicach Folwarku Elsnerów) widoczne pozycje obronne 80 Pułku Piechoty.
Pułki 78 i 79, razem z 80 pułkiem, wchodziły w skład 20 Dywizji Piechoty.
żródło: Wikipedia