Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
Odznaka turystyczna

80 Pułk Piechoty WP » Odznaka turystyczna

OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SZLAKIEM 80 PUŁKU STRZELCÓW NOWOGRODZKICH"


Dnia 1 czerwca 2011 r. Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie ustanowił na mocy Uchwały nr 2/2011, Ogólnopolską Odznakę Krajoznawczą PTTK "Szlakiem 80 Pułku Strzelców Nowogródzkich".


Celem ustanowienia przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie tej odznaki, jest zapoznanie turystów ze szlakiem bojowym żołnierzy Wojska Polskiego z 80 pułku piechoty - 80 pułku strzelców nowogródzkich.

Turysta uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej, który chce zdobyć tę jednostopniową odznakę, musi w nieograniczonym czasie zwiedzić zabytki związane z 80 pp w pięciu dowolnie wybranych miejscowościach z listy wskazanej przez Zarząd w załączniku do Regulaminu Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej.

W czerwcu 2013 roku, jako dziewiątą miejscowość Zarząd dopisał do listy Ząbki, ze względu na zgłoszoną przez nasz serwis internetowy, kwaterę 78 żołnierzy poległych we wrześniu '39 na warszawskim Zaciszu, pochowanych na cmentarzu parafialnym w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego.

Pozostałe miejscowości to: na Białorusi Słonim i Wołkowysk, oraz w Polsce Płońsk, Nasielsk, Mława, Rzgów, Mławka i Windyki.

Aby zdobyć odznakę, ubiegający się o nią powinien:

  • Założyć indywidualną Kronikę Odznaki.
  • Wpisać na pierwszej stronie swoje dane osobowe z adresem zamieszkania.
  • Zamieszczać w Kronice kolejno potwierdzenia z pobytu w pięciu wybranych lokalizacjach.
    Potwierdzeniem pobytu mogą być np. wklejone zdjęcia obiektów najlepiej z osobą ubiegającą się o odznakę, pieczątki ze sklepów znajdujących się w pobliżu obiektów, wklejone kartki pocztowe, ulotki itp. materiały związane z daną miejscowością lub obiektem, bądź inne formy potwierdzające potwierdzające jednoznacznie obecność w danej lokalizacji.

  • Przesłać kompletną Kronikę do Oddziału Wojskowego PTTK w Chelmie.
    Adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm-6
  • Opłacić koszty pobrania podczas odbioru przesyłki z przyznaną odznaką i zweryfikowaną Kroniką.

Od nas możemy zaproponować połączenie wizyty w mieście Mława, z uczestnictwem w Rekonstrukcji Historycznej obrony Mławy odbywającej się w Uniszkach Zawadzkich, która od kilku lat jest jednym z największych w Europie widowisk z czasów II wojny, organizowanym z wykorzystaniem istniejących fortyfikacji – bunkrów z 1939 roku.

Polecamy także stronę internetową Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie - znajdziecie tam Państwo listę pozostałych, możliwych do zdobycia odznak turystycznych.