Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
Piasecki Józef kapitan

80 Pułk Piechoty WP » Księga Żołnierzy 80 pp » Piasecki Józef kapitan

  • por. Józef Piasecki
    por. Józef Piasecki


Józef Paweł Piasecki (ur. 24 stycznia 1897 r. we Floriance, zamordowany w Charkowie) - kapitan. W wojnie polsko-bolszewickiej i potem aż do 1927 roku był żołnierzem 80 pułku piechoty.

Rodzina:
ojciec - Wiktoryn
matka - Marianna z Tańskich


Zdjęcie pochodzi z portalu Muzeum Katyńskie, a opis z Biogramów Ofiar Zbrodni Katyńskiej. (dostęp 28 stycznia 2014 r.)Był członkiem Związku Strzeleckiego, oraz tajnej organizacji POW - Polskiej Organizacji Wojskowej, a następnie żołnierzem Legionów Polskich.
Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w 1919 roku z przydziałem do 80 pułku piechoty, w którym służył do 1927 roku.
W 1921 roku ukończył w Warszawie Szkołę Podchorążych Piechoty.
Następnie otrzymał przydział do 8 pułku piechoty Legionów, po czym został komendantem PWiWF (Przysposobienie Wojskowe i Wychowanie Fizyczne) na miasto i powiat Lublin.
W 1939 otrzymał przydział do Odziału Zapasowego 3 Dywizji Piechoty Legionów.

Zamordowany przez NKWD w Charkowie.

Odznaczenia:
- KN - Krzyż Niepodległości
- SKZ - Srebrny Krzyż z Mieczami
- Medal pamiątkowy za wojnę 1918-1921
- Medal 10-lecia Odzyskanej Niepodległości 1918-1928