Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
Platerowie

Ludzie » Platerowie

  • herb Plater
    herb Plater
  • herb Plater-Zyberk
    herb Plater-Zyberk
zagadnienie w trakcie opracowywania i porządkowania danych!


Wieś Ząbki była własnością rodziny Platerów od 1827 roku.

hrabia Stanisław Plater-Zyberk
- właściciel wsi Ząbki w latach siedemdziesiątych XIX wieku

Stanisław Ludwik Plater
- właściciel wsi Ząbki po Stanisławie Plater-Zyberk
- wybudował bocznicę kolejową w celu umożliwienia wywożenia materiałów wytworzonych w cegielniach


z innego źródła informacje o Stanisławach Platerach (ojciec i syn)

Stanisław Plater herbu Plater - żona Antonina herbu Ostoja
(dodatkowe majątki wsie Wroniawy i Prochy)

Stanisław Plater syn - żona Katarzyna herbu Nowina
(dodatkowy majątek w miejscowości Hruszniew koło Siedlec)znalezione w spisie genealogicznym Platerów
http://platerak.republika.pl/konarski.html


g) Jan-Kazimierz-Józef (pok. XIV.), syn Henryka-Wacława i Adeli z hr. Keller, urodził się w Liksnie w dniu 6 lipca 1850 roku. Po ojcu dziedzic dóbr Liksna i Pohulanka w guberni witebskiej. Ponadto posiadał folwark Ząbki z cegielnią koło Wawra pod Warszawą, a miał być-także dziedzicem dóbr Moszczynki w guberni smoleńskiej. Dobra swoje uprzemysławiał. W Liksnie zbudował dużą fabrykę igieł. Założył znane uzdrowisko "Pohulanka" nad Dźwiną, na której uruchomił własną żeglugę parową. Dnia 9 stycznia 1877 roku zaślubił Weronikę Hutten-Czapską herbu Leliwa, urodzoną w Swojatyczach w 1854 roku (według tradycji rodzinnej - dnia 17 maja), córkę hr. Edwarda, dziedzica Swojatycz, sybiraka, i Antoniny z Różyckich herbu Poraj, a wnuczkę po ojcu: Stanisława Hutten-Czapskiego, kawalera Virtuti Militari i Legii Honorowej, i Zofii z Obuchowiczów herbu własnego, a po matce: Floriana Różyckiego, marszałka szlachty powiatu humańskiego, i Petroneli z Rusieckich herbu Rawicz. Weronika z Czapskich była po ojcu dziedziczką Swojatycz, a także dziedziczką dóbr Wiżuny w powiecie wiłkomierskim, które to dobra sprzedała w 1908 roku Edwardowi Meysztowiczowi. Umarła w opinii świętobliwości w Kościelcu, dnia 17 sierpnia 1920, a jej mąż w Płutowie, parafii Kościelec (powiat Chełmno), dnia 1 listopada 1922 roku. Ich dzieci:

(a) Maria-Zofia urodziła się w Rydze dnia 8 grudnia 1877 roku. W roku 1918 została zamordowana w Liksnie przez bandy bolszewickie.

(b) Janina, urodzona w 1878 roku, zamieszkała w dobrach Kazimierzyszki na Inflantach. Zaginęła bez wieści pod koniec ostatniej wojny.

(c) Henryk, o nim niżej.

(d) Edward, o nim niżej.

(e) Jadwiga, o której z notatki Pulvisa wnosić można że urodziła się w 1882 roku, zaręczyła się w roku 1908 z Adamem hr. Ronikierem, którego potem zaślubiła. Wniosła mu w posagu Ząbki pod Warszawą.

(f) Wiktor (u Borkowskiego w "Genealogiach" i u Żychlińskiego ,- błędnie - Wiktoria). Umarł dnia 20 kwietnia 1959 roku.

(g) Elżbieta, już w roku 1908 zamężna za Wojciechem Rostworowskim, później senatorem Rzeczypospolitej Polskiej.

(h) Jan, o nim niżej.