Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
Powstanie ListopadoweMarcin Zaleski, Cykl Listopadowy - Wzięcie Arsenału, 1830

Szukając informacji o naszym lokalnym bohaterze - Leonie Drewnickim - Kawalerze Orderu Virtuti Militari, zaczęliśmy natrafiać na drobne wzmianki odwołujące się do Ząbek. W związku z tym postanowiliśmy, że prześledzimy całą dostępną nam literaturę dotyczącą Powstania Listopadowego (które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831), i każdą taką wzmiankę zamieścimy tutaj.

Zaczynamy od "Kurjera Warszawskiego" - gazety najczęściej czterostronicowej, ukazującej się codziennie i podającej do informacji zarówno wydarzenia z dnia poprzedniego, jak i z dni wcześniejszych.
To właśnie w "Kurjerze Warszawskim" została zamieszczona informacja o wspaniałym strzelcu Józefie z Nowego Miasta (czyli o Leonie Drewnickim, który tak się przedstawił polskiemu oficerowi) i jego kunszcie strzeleckim.