Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
Święto 80 Pułku Piechoty 2013

1990 - do dziś » Święto 80 Pułku Piechoty 2013

 • Zaproszenie na obchody
  Zaproszenie na obchody
 • ppłk Stanisław Ślesicki
  ppłk Stanisław Ślesicki
 • 11 lipca 2013
  11 lipca 2013

Na ząbkowskim cmentarzu parafialnym przy ulicy Piłsudskiego, znajduje się kwatera żołnierzy września 1939 roku. Pochowano w niej obrońców Warszawy poległych na Zaciszu. Według "Księgi pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej", Tom I i II "Żołnierze Września" udało się ustalić, że są to żołnierze z 80 Pułku Piechoty, zwanego 80 Pułkiem Strzelców Nowogródzkich, należącym do 20 Dywizji Piechoty. Pułk po bohaterskiej obronie Mławy, wycofał się przez Modlin i na Zaciszu brał udział w obronie stolicy

80 Pułk Piechoty został sformowany dnia 11 lipca 1919 roku i tę datę ustanowiono jako Święto Pułku.

We wrześniu 1939 r., po kapitulacji Warszawy, żołnierze pułku zostali wzięci do niewoli, a oficerowie przewiezieni do oflagów.

Prawdopodobnie przyczyną pochowania na cmentarzu w Ząbkach żołnierzy z 80 pp poległych w boju na warszawskim Zaciszu (w trójkącie wyznaczonym przez ulice Łodygową i Radzymińską, oraz tory kolejowe na trasie Ząbki - Warszawa Wileńska) była jego bliskość względem miejsca ich śmierci.

W ramach lokalnego przywracania pamięci o żołnierzach września '39 pochowanych w Ząbkach, nasz serwis internetowy oraz Związek Kombatanów RP i BWP Koło w Ząbkach, postanowił społecznie zorganizować pierwsze w Polsce od 1939 roku, właśnie w Ząbkach, obchody Święta 80 Pułku Piechoty.

Obchody Święta 80 Pułku Piechoty odbyły się dnia 11 lipca 2013 roku

Dostępne są trzy galerie upamiętniające obchody: Radka Drochlińskiego, Bogdana Śladowskiego, oraz uczestników uroczystości.

Przebieg obchodów:

 • O godzinie 17:30 w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Ząbkach (ul. Piłsudskiego 46), rozpoczął się Koncert pieśni patriotyczno-partyzanckich w wykonaniu chóru Armii Krajowej "Nowogródzkie Orły", pod dyrekcją Pani Beaty Nowickiej.

 • O godzinie 18:00 w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Ząbkach rozpoczęła się Msza Św. w intencji żołnierzy 80 pp poległych na warszawskim Zaciszu, pochowanych na ząbkowskim cmentarzu - odprawił ją ks. Kapelan Wojska Polskiego Major Piotr Łuński, w koncelebrze z proboszczem Ks. Edwardem Kowarą oraz dawnym proboszczem ks. Tadeuszem Karolakiem.

 • Po Mszy Św. nastąpiło wręczenie Panu podpułkownikowi Stanisławowi Ślesickiemu przez przedstawiciela Zarządu Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Zbigniewa Czaplickiego, Pełnomocnika Zarządu Województwa ds.Kombatantów i Osób Represjonowanych, medalu pamiątkowego PRO MASOVIA!
  Po wręczeniu medalu, głos zabrał sam Pan Stanisław, opowiadając o obronie Polski we wrześniu 1939 roku.
  Następnie podziękowania Panu Ślesickiemu wraz z pamiątkowym grawertonem i kwiatami złożył Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski, oraz Wiceburmistrz Artur Murawski i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Gut

 • Po zakończeniu tej części obchodów odśpiewaniem Hymnu "Boże coś Polskę", nastąpił przemarsz uczestników uroczystości ulicami miasta na cmentarz parafialny przy ul. Piłsudskiego, prowadzony przez Kompanię Honorową Wojska Polskiego.

 • Druga część obchodów to uroczystości przy kwaterze żołnierzy września '39 - kwaterze żołnierzy z 80 Pułku Piechoty poległych na warszawskim Zaciszu.
  Oto porządek tej części:

  • Wystawienie warty Wojska Polskiego

  • Przymarsz uczestników uroczystości

  • Wystawienie warty historycznej

  • Odśpiewanie Hymnu Narodowego

  • Przemówienia i odczytanie listów od zaproszonych gości (Zbigniew Czaplicki - list od Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ryszard Walczak - list od Starosty Powiatu Wołomińskiego, prowadzący - list od Posła na Sejm RP Jacka Sasina, Burmistrz Miasta Ząbki osobiście)

  • Apel Pamięci

  • Modlitwa za poległych żołnierzy

  • Salwa honorowa

  • Składanie wieńców

  • Odśpiewanie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego "My Pierwsza Brygada"

  • Podziękowania od Prezesa Związku Kombatantów RP i BWP Koła w Ząbkach - Pana Stefana Załęskiego

  • Wymarsz Kompanii Honorowej Wojska Polskiego

 • Chór Armii Krajowej "Nowogródzkie Orły" zamknął obchody Święta 80 pp wykonując dwie pieśni patriotyczne.


Patronat obchodów:
 • Burmistrz Miasta Ząbki, Pan Robert Perkowski.

Uroczystą oprawę obchodów zapewniły:
 • Kompania Honorowa Wojska Polskiego z 1 Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Wesołej

 • Grupy Rekonstrukcji Historycznych

  • Stowarzyszenie Historyczne "CYTADELA" z Warszawy

  • Stowarzyszenie Miłośników Miasta Radzymin i Bitwy Warszawskiej 1920 roku

 • Chór żeński "Carmina" z Ząbek

 • Chór Armii Krajowej "Nowogródzkie Orły" z Warszawy pod dyrekcją Pani Beaty Nowickiej.

 • Poczty sztandarowe

  • Wojska Polskiego

  • Związku Kombatantów RP i BWP Koło w Ząbkach

  • Związku Kombatantów RP i BWP Koło w Markach

  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach

  • Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach

  • Gimnazjum nr 2 w Ząbkach im. Ks. Jerzego Popiełuszki

  • Szkoły Podstawowej nr 3 w ZąbkachGoście którzy uświetnili uroczystości swoją obecnością:
 • Gość honorowy - Podpułkownik Stanisław Ślesicki - ostatni żyjący żołnierz z 80 Pułku Piechoty

 • Kapelan Wojska Polskiego ks. Major Piotr Łuński

 • Pan Jerzy Turzewski, Członek Zarządu Głównego Zawiązku Powstańców Warszawskich

 • Zbigniew Czaplicki, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego

 • Pan podpułkownik Wojciech Łęcki, reprezentujący Ministra Obrony Narodowej

 • Pan pułkownik Mirosław Kalinowski, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 • Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski

 • Wiceburmistrz Miasta Ząbki Artur Murawski

 • Komendant Policji w Ząbkach Mariusz Barański

 • Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach Zbigniew Forysiak

 • Radni Miasta Ząbki


PODZIĘKOWANIA

BARDZO WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY za udział w pierwszych od 1939 roku i tym samym pierwszych w Ząbkach, obchodach Święta 80 Pułku Piechoty. Dziękujemy Panu podpułkownikowi Stanisławowi Ślesickiemu za uświetnienie swoją obecnością tychże obchodów!!!
Szczególnie dziękujemy za pomoc w organizacji ludziom, bez których te uroczystości nie doszłyby do skutku:

 • Urzędowi Miasta Ząbki z Panem Burmistrzem Robertem Perkowskim na czele, za m.in. patronat nad obchodami, wsparcie finansowe! i wypożyczenie nagłośnienia.

 • Panu Rafałowi Mozga z Braserii & Cafeterii Dobre Smaki z Ząbek (ul. Powstańców 33) który zapewnił bezpłatnie gorący posiłek z dwóch dań, dla członków chóru Armii Krajowej "Nowogródzkie Orły" (przyjechali do nas bezpośrednio po całodniowych występach w Warszawie podczas uroczystości Wołyńskich).

 • Panu Maciejowi Szczepaniakowi z Delikatesów HE-MAN (Skorupki 17) za ufundowanie chłodnych napojów gazowanych i niegazowanych dla chóru i rekonstruktorów.

 • Chcącemu pozostać anonimowym producentowi zniczy, od którego otrzymaliśmy białe i czerwone znicze, do ustawienia na wszystkich 81 mogiłach żołnierzy.

 • Chórowi Armii Krajowej "Nowogródzkie Orły" pod dyrekcją Pani Beaty Nowickiej, za wspaniałą oprawę całości uroczystości, w tym za koncert poprzedzający Mszę Św.

 • chórowi CARMINA z Ząbek za uroczystą oprawę muzyczną liturgii.

 • Rekonstruktorom z SH CYTADELA oraz Stowarzyszenia Miłośników Miasta Radzymin i Bitwy Warszawskiej 1920 za wystawienie warty historycznej.

 • Kompanii Honorowej WP z Wesołej za asystę podczas przemarszu i Apelu Pamięci.

 • księdzu Kapelanowi WP za odprawienie Mszy Św., oraz księżom Edwardowi za wsparcie obchodów i Tadeuszowi za koncelebrę.

 • fotoreporterom Radkowi Drochlińskiemu oraz Bogdanowi Śladowskiemu za wykonanie fotoreportaży z obchodów.

 • wszystkim pocztom sztandarowym.

 • imiennie Grzesiowi Siwkowi za przywiezienie, asystę i odwiezienie Pana Stanisława.

 • imiennie Arturowi Łyczkowskiemu za obsługę nagłośnienia za cmentarzu.

Jeśli kogoś pominęliśmy to przepraszamy i jemu (jak mawia ksiądz Edward) DZIĘKUJEMY PODWÓJNIE!
Do zobaczenia za rok!Uwaga: wszelkie prawa autorskie do grafik przedstawiających żołnierzy piechoty II RP należą do Pana Marka Szyszko i bez jego zgody, nie mogą być w żaden sposób wykorzystane. Serwis internetowy www.HistoriaZabek.pl, w związku z niekomercyjnym organizowaniem Święta Pułku, otrzymał prawo do bezpłatnego ich wykorzystania w celu promowania obchodów. O każdym sposobie zadysponowania grafik na cele obchodów, decyduje wyłącznie administrator serwisu!