Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek powstało 11 czerwca 2010 roku, aby kultywować tradycję Ząbek, przyczyniać sie do ich rozwoju i pobudzać obywateli do działania na rzecz wspólnego dobra. Zrzesza osoby pragnące zapoznać się z historią miasta, zrozumieć zachodzące obecnie i planowane w przyszłości zmiany. Towarzystwo jednoczy ludzi, którzy utożsamiają się z miastem i czują odpowiedzialni za jego rozwój.

Towarzystwo chce wpływać na miasto Ząbki i jego mieszkańców, poprzez inicjowanie akcji społecznych takich jak imprezy kulturalne, sportowe, akcje charytatywne, działania na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowo-historycznego. Jego głównym celem jest wzmocnienie integracji mieszkańców miasta.

W ramach realizacji założenia o działaniach ochrony dziedzictwa kulturowo-historycznego naszego miasta, Towarzystwo patronuje niniejszej stronie internetowej - www.HistoriaZabek.pl

Strona Internetowa Towarzystwa znajduje się pod adresem www.tpz.org.pl.

Zapraszamy wszystkich do wstępowania do Towarzystwa i działania na rzecz naszego miasta.