Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
Związek Kombatantów RPiBWP

materiał w trakcie opracowywania

Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Koło w Ząbkach.


Pierwotnie Stowarzyszenie nosiło nazwę Związek Bojowników o Wolność i Demokrację - ZBoWiD.
Dokładna data powstania Koła Związku w Ząbkach nie jest znana.

Organizacja kombatancka ZBoWiD w Polsce została utworzona 2 września 1949, na skutek wymuszonego połączenia 11 istniejących i działających od 1945, organizacji kombatantów i więźniów obozów hitlerowskich. Do 1989 roku ZBoWiD podlegał zarówno politycznie jak i organizacyjnie bezpośrednio pod PZPR. Na VIII Kongresie ZBoWiD w dniu 1 kwietnia 1990 r., postanowiono zmienić nazwę stowarzyszenia na Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Pierwsza wzmianka o Kole ZBoWiD w Ząbkach pochodzi z Księgi Pamiątkowej Koła i wzmiankuje datę 25 kwietnia 1965 r.

Treść wpisu:
Skład Zarządu Koła Z.B.oW.iD. Ząbki
w okresie 25.IV.1965 do 18.IX.1966 r

1 - Kazimierz Lipa - Prezes Zarządu
2 - Mieczysław Baliszewski - I V-ce Prezes Zarządu
3 - Wiktor Dowalla - Sekretarz Zarządu
4 - Zdzisław Baszkiewicz - Skarbnik Zarządu
5 - Franciszek Melak - II V-ce Prezes Zarządu
6 - Barcz Helena - Członek Zarządu
7 - ?Ołarzewski? Franciszek - Członek Zarządu
8 - Szydłowski Antoni - Członek Zarządu
9 - Zyskowski Franciszek - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

1 - Fabisiak Jan - Przewodn. Kom. Rewiz.
2 - Hewner Urszula - Członek Kom. Rewiz.
3 - Skowrocki Henryk - Członek Kom. Rewiz.
4 - Pelz Józef - Członek Kom. Rewiz.
5 - Wojda Ryszard - Członek Kom. Rewiz.
6 - Korbel Artur - Członek Kom. Rewiz.


Datę powstania Koła Ząbki ZBoWiD można jednak szacować na 1957 rok, gdyż na stronie tytułowej Księgi Pamiątkowej w ozdobnej odręcznie wykonanej grafice zamieszczony jest zakres dat 1957 - 1966, gdzie data 1966 oznacza rok założenia Księgi oraz ufundowania Sztandaru Koła, dnia 18 września 1966 r.


Strona tytułowa Księgi Pamiątkowej ZBoWiD Koła ZąbkiW 1990 roku stowarzyszenie ZBoWiD dokonało zmiany nazwy na ZKRPiBWP, o czym świadczy wpis z Księgi Pamiątkowej.


Strona z Księgi Pamiątkowej ze zmianą ZBoWiD na ZKRPiBWPW dniu 8 lutego 1992 roku, członkowie ZKRPiBWP w Ząbkach podjęli decyzję o ufundowaniu sztandaru związkowego dla Koła. Członkowie zwyczajni opodatkowali się na ten cel składką dobrowolną w wysokości 100 000 zł, a podopieczni 50 000 zł.

Sztandar ZKRPiBWP Koła Ząbki, został poświęcony dnia 15 sierpnia 1992 roku, w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Ząbkach, podczas uroczystej Mszy Św. sprawowanej przez Księdza Proboszcza Zdzisława Gniazdowskiego.


Stan osobowy ZKRPiBWP na początek roku 2012 - 62 członków.