Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
1921 - 1938


w przygotowaniu

- 1935 r. - decyzja o budowie murowanego kościoła, w miejsce dotychczasowego drewnianego. Kamień węgielny został poświęcony przez ks. sufragana warszawskiego Stanisława Galla.

- 18 lipca 1937 r. - ks. prałat Stanisław Mystkowski konsekrował nowy murowany kościół.