Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
Express Wieczorny 1989 nr 43

Napisali o Ząbkach » Express Wieczorny 1989 nr 43

Źródło: Express Wieczorny nr 43 (12 732) z dnia 1989-03-02

Wartko płynie życie u "Mistrza Gospodarności" - (el-ka)
Cykl: O krok od stolicy.

ZĄBKI - niewielkie miasto położone tuż za rogatkami stolicy. Pociągiem na Pragę jedzie się stamtąd niecałe 10 minut. Bezpośrednie linie autobusowe łączą miasto z Bródnem, Zaciszem i Grochowem. Do centrum Warszawy jest niecałe 11 km. Blisko. Obserwując dynamiczny rozwój Ząbek w ciągu ostatnich lat można by sądzić, że jest to zupełnie inny świat i inni ludzie.
Nie na darmo Ząbki szczycą się mianem "Mistrza Gospodarności". Doskonale rozwija się miejska infrastruktura. Wyasfaltowane ulice, gaz w każdym domu, gęstniejąca się handlowa, oświatowa i kulturalna - wszystko to zmienia oblicze miasta.
Ząbki przodują też w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym. W połowie lat osiemdziesiątych powstały dwa osiedla domków jednorodzinnych "Melaki" i Drewnica, liczące 100 budynków. Budowa dalszych 50 domów jest poważnie zaawansowana. Inwestuje Młodzieżowa Spółdzielnia "Drewnica", do której należą pracownicy służby zdrowia i oświaty.
W styczniu b.r. naczelnik Ząbek przydzielił mieszkańcom dalszych 210 działek budowlanych. Obecnie każdy chętny może się samodzielnie pobudować. Kolejka do własnego "M" w bloku także jest znacznie krótsza niż w Warszawie.
Wszystko co Ząbki dotychczas osiągnęły zawdzięczają energicznym, przedsiębiorczym władzom miejskim oraz aktywności mieszkańców. Praca społeczna nie jest tam tylko pustym sloganem.

JESZCZE 15 lat temu Ząbki były zapyziałym, podwarszawskim grajdołkiem. Skąpa sieć handlowa, dwie, jeszcze przed wojną wybudowane, ciasne szkoły, brak właściwej opieki zdrowotnej, fatalne warunki mieszkaniowe. Czyniło to w życie w Ząbkach bardziej niż uciążliwym. Rok 1975, w którym zmieniono przepisy o terenowych organach administracji państwowej był dla tej miejscowości rokiem przełomowym.
Zastrzyk finansowy zasilający kasę miejską podatkami rozwijającego się rzemiosła zbiegł się z wyzwoleniem rzadko spotykanej aktywności społecznej. Samorzutnie powstało osiem społecznych komitetów, m.in. komitet gazyfikacji, budowy gazociągu, szkoły podstawowej. Powstała młodzieżowa spółdzielnia budownictwa mieszkaniowego, a także spółdzielnia budownictwa wielorodzinnego. Miasto zaczęło tętnić życiem.
Obecnie dobiega końca rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1, a prace przy modernizacji szkoły nr 2 są daleko zaawansowane. W rezultacie przybędzie niebawem prawie drugie tyle izb szkolnych, ile było dotychczas. Równocześnie Społeczny Komitet Budowy Szkoły Podstawowej nr 3 podjął inicjatywę budowy kolejnego obiektu przy ul. Batorego. W planach są jeszcze trzy szkoły w osiedlu Ząbki Południowe.
W ciągu ostatnich 10 lat liczba placówek handlowych wzrosła z 35 do 52. Obecnie w czynie społecznym budowany jest pawilon handlowy o powierzchni 400 m kw. przy ulicy Tetmajera.
Z 50 km dróg i ulic, 37 km ma utwardzoną nawierzchnię. W ciągu 10 lat asfaltem pokryto 20 km jezdni. W latach 1983-87 wybudowano, korzystając w dużym stopniu z pomocy mieszkańców, 40 km sieci gazowej. Staraniem władz miejskich stanął też urząd pocztowo-telefoniczny z centralą na 560 numerów.
Wkrótce Ząbki otrzymają aptekę. Budowę rozpoczęto w listopadzie ub. roku. Przy aptece będzie siedem mieszkań dla lekarzy. W ten sposób władze miejskie chcą przyciągnąć do Ząbek specjalistów z Warszawy.
Niedługo miasto zostanie skanalizowane, a ścieki odprowadzane do oczyszczalni "Czajka", której budowa jest na finiszu. Tu także w dużym stopniu pomogą mieszkańcy w czynie społecznym.
- CHYBA przyłączymy Warszawę do Ząbek - żartuje naczelnik miasta Mieczysław Sobieski - planujemy bowiem budowę 30-tysięcznego osiedla (Ząbki liczą 18 tys. mieszkańców). Inwestować będą nasze spółdzielnie, a także FSO, CDOKP, EC "Kawęczyn", SM "Oświata" i inne.
Postanowiliśmy stworzyć tzw. dyspozycyjny potencjał wykonawczy. W tym celu zawiązała się spółka budowlana z Miejską Radą Narodową. Planuje się teraz stworzenie kilku zespołów budowy zakładów produkcyjno-usługowych. Marzy nam się w Ząbkach centrum handlowe z prawdziwego zdarzenia, z domem towarowym oraz targowisko. W przyszłości w koordynacji działań na rzecz rozwoju miasta pomoże Miejskie Towarzystwo Gospodarcze, które ma być powołane z inicjatywy Miejskiej Organizacji Partyjnej SD.
Można tylko pogratulować. Oby tak dalej!

(el-ka)Dyplom "Mistrza Gospodarności" dla Miasta Ząbki za rok 1987