Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
Dzięcioł Jan strzelec

80 Pułk Piechoty WP » Księga Żołnierzy 80 pp » Dzięcioł Jan strzelecmateriał w trakcie opracowywania

Jan Wacław Dzięcioł (ur. 21 października 1909 r. w Myszadłach, zginął 1 września 1939 r. pod Mławą) - strzelec rezerwy. Od końca lipca 1939 roku służył w 80 pułku piechoty strzelców nowogródzkich. Poległ w walce 1 września na posterunku koło Białut około godz. 5:00 rano.

Rodzina:
żona - Aleksandra,
dzieci - Romana, Jan Leonard (Leszek), Alina Barbara,
brat - Jan ps. "Szczepan" - sołtys w Jadowie, dowódca drużyny AK w plutonie konspiracyjnym OW "Wilki" w Jadowie,
brat - Władysław - walczył w obronie Modlina,
siostra - Leokadia.

- pochodził spod Wołomina
- pochowany jest w Mławie w zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym (na Wólce)

Służył w 7 kompanii 3 batalionu 80 pułku piechoty. Kompania stacjonowała we wsi Piekełko pod Mławą.
W dniu 1 września kompania w której służył Jan Dzięcioł miała za zadanie patrolowanie przedpola pozycji mławskiej koło Białut. Właśnie w lesie Białuty doszło do bardzo zaciekłej walki 7 kompanii ze zmotoryzowanym oddziałem SS, w wyniku którego kompania poniosła bardzo duże straty - były to pierwsze po polskiej stronie ofiary Bitwy pod Mławą.